next up previous
Next: About this document ... Up: De Lemniscaat Previous: De Lemniscaat

Oneindig

Het symbool $\infty$ heeft waarschijnlijk weinig met de lemniscaat te maken. John Wallis voerde het symbool in 1655 in in zijn boek Arithmetica Infinitorum, ruim voor Bernoulli de vergelijking van de lemniscaat opstelde. Het verhaal gaat dat Wallis geïnspireerd werd door een van de Romeinse schrijfwijzen voor duizend: \includegraphics{CIC}. Als je dat maar snel genoeg opschrijft wordt dat vanzelf wel $\infty$.


\begin{displaymath}
\includegraphics{lemniscaat-4.eps}
\end{displaymath}KP Hart 2006-04-06