next up previous
Next: Met licht Up: De Cardioïde Previous: De Cardioïde

Rollende cirkels

Cardioïden komen heel vaak voor; we geven twee voorbeelden. Neem twee cirkels met diameter $1$ en leg ze zó neer dat ze de $x$-as in de oorsprong raken -- de een van onderen de ander van boven.

\begin{displaymath}
\includegraphics{cardioide-3}
\end{displaymath}

Laat nu de bovenste cirkel (zonder slippen) langs de onderste cirkel rollen; het punt dat in het begin in de oorsprong lag beschrijft nu precies onze cardioïde.

\begin{displaymath}
\includegraphics{cardioide-7}
\end{displaymath}

In het plaatje is de bovenste cirkel over een hoek van $t$ gedraaid; met middelpunt ligt nu in $m_t$ en het punt dat in de oorsprong begon ligt nu in $z_t$. Je kunt nu uitrekenen dat

\begin{displaymath}\null\,\vcenter{\openup\jot\mathsurround0pt
\ialign{\strut...
...),\sin(t+\frac12\pi)\bigr)\cr
&= (-\sin t,\cos t)\cr\crcr}}\,
\end{displaymath}

(in het plaatje is $t$ negatief, we gaan immers met de klok mee) en dat

\begin{displaymath}\null\,\vcenter{\openup\jot\mathsurround0pt
\ialign{\strut...
...rac12\pi)\bigr)\cr
&= \frac12(\sin 2t, -\cos 2t).\cr\crcr}}\,
\end{displaymath}

Nu kunnen we de coördinaten van $z_t=(x_t,y_t)$ uitrekenen:

\begin{displaymath}
\left\{
\null\,\vcenter{\openup\jot\mathsurround0pt
\ialign...
...os t -1)\sin t\cr
y_t&=-(\cos t-1)\cos t.\cr\crcr}}\,
\right.
\end{displaymath}

Je kunt controleren of dit punt op de cardioïde ligt door deze waarden in de $xy$-vergelijking in te vullen. Hieronder zie je $z_t$ voor een aantal waarden van $t$.

\begin{displaymath}
\includegraphics{cardioide-5}
\end{displaymath}


next up previous
Next: Met licht Up: De Cardioïde Previous: De Cardioïde
KP Hart 2006-04-06