next up previous
Next: About this document ... Up: De Cardioïde Previous: Rollende cirkels

Met licht

Je kunt ook zelf een cardioïde maken. Belkeed hiertoe een de binnenkant van een holle cylinder (WC-rol) met zilverpapier en maak aan een van uiteinden een kleine inkeping. Zet de cylinder neer met de inkeping aan de onderkant. Schijn met een lampje door de inkeping en kijk van boven in de cylinder. Je zult, als het goed is, op de bodem een halve cardioïde zien.

Die cardioïde is de kromme die de weerkaatste lichstralen als raaklijnen heeft. Een kromme met die eigenschap wordt in de optica een brandkromme (caustische kromme) genoemd -- het is de kromme waar bij een spiegelingsverschijnsel de grootste lichtintensiteit optreedt. Het opsporen van zo'n brandkromme is meestal niet zo eenvoudig; controleren of een bepaalde kromme een brandkromme is beter te doen. In ons geval kun je in elk punt van de cardioïde de raaklijn trekken die laten reflecteren in de cirkel en dan controleren of de raaklijn door de lichtbron gaat. Probeer het maar eens.

\begin{displaymath}
\includegraphics{cardioide-6}
\end{displaymath}KP Hart 2006-04-06