next up previous
Next: About this document ... Up: De Cycloïde Previous: De Cycloïde

Een moderne toepassing

Het feit dat de cycloïde tautochroon is kun je gebruiken bij het ontwerpen van skateboardhellingen: als je die in de vorm van een cycloïde maakt bereik je dat een skateboarder de hele tijd een regelmatig ritme aan kan houden. De slingertijd is immers tijdens het gangmaken en het uitvoeren van allerlei kunstjes gelijk en dat betekent weer dat je je al tijdens dat gangmaken op je ritme kunt instellen. De cycloide is in zekere zin ook de moeilijkste baan: hij geeft de kortste `slingertijd' en vraagt dus het meest van je reactievermogen.KP Hart 2006-04-12