TW2040: Complexe-functietheorie

Collegerama

2016-04-18: college, slides
Herhaling definite en basiseigenschappen van de complexe getallen, $n$-demachtseenheidswortels, een expliciete berekening van de vijfdemachtseenheidswortels
2016-04-21: college, slides
rijen en reeksen, exponentiële functie, sinus, cosinus, de vermenigvuldigingsstelling voor reeksen
2016-04-25: college, slides
continuïteit en differentieerbaarheid; de differentieerbaarheid van de belangrijkste functies: machten, exponentiële functie, somfuncties van machtreeksen
2016-04-28: college, slides
reële en complexe differentieerbaarheid, Cauchy-Riemannvergelijkingen, analytische functies, harmonische functies
2016-05-02: college, slides
Conforme afbeeldingen, lijnintegralen van complexe functies.
2016-05-09: college, slides
Primitieven, De integraalstelling van Cauchy-Goursat.
2016-05-12: college, slides
De integraalstelling van Cauchy-Goursat, primitieven, en toepassingen.
2016-05-19: college, slides
De integraalformule(s) van Cauchy en toepassingen.
2016-05-23: college, slides
Herhaling van dingen uit Hoofdstuk I.
2016-05-26: college, slides
Herhaling van dingen uit Hoofdstuk II; bespreking van huiswerk 1
2016-05-30: college, slides
Machtreeksen: machtreeksen geven analytische functies en omgekeerd.
2016-06-02: college, slides
Rekenen met machtreeksen en Analytische functies als afbeeldingen.
2016-06-06: college, slides
Lemma van Schwarz, Singulariteiten
2016-06-09: collega, slides
Singulariteiten, Laurentontwikkeling, de arctangens
2016-06-13: college, slides
Residuen en de residuenstelling
2016-06-16: college, slides
Nulpunten tellen en integralen uitrekenen
2016-06-20: college, slides
Herhaling: convergentie, machtreeksen, open-afbeeldingsstelling, maximum-modulusprincipe, Lemma van Schwarz
2016-06-23: college, slides
Herhaling: singulariteiten, Laurentreeks, residuen, …

K_dot_P_dot_Hart_at_TUDelft_dot_nl
Last modified: Sunday 21-06-2020 at 21:25:04 (CEST)